ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
โยษิตา    สุขสงค์
เพศ
หญิง
สังกัด
เชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ยิมนาสติก
  ยิมนาสติกลีลา - คฑา - หญิง
 ยิมนาสติก
  ยิมนาสติกลีลา - เชือก - หญิง
 ยิมนาสติก
  ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง
 ยิมนาสติก
  ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง (อุปกรณ์คฑา)
 ยิมนาสติก
  ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง (อุปกรณ์บอล)
 ยิมนาสติก
  ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง (อุปกรณ์ริบบิ้น)
 ยิมนาสติก
  ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง (อุปกรณ์ห่วง)
 ยิมนาสติก
  ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง
 ยิมนาสติก
  ยิมนาสติกลีลา - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง
 ยิมนาสติก
  ยิมนาสติกลีลา - ริบบิ้น - หญิง
 ยิมนาสติก
  ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - หญิง