ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
รุจิราภรณ์    ภวันนา
เพศ
หญิง
สังกัด
นนทบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 วอลเลย์บอล
  ทีมหญิง