ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
ศิริพรรณ    กองป่า
เพศ
หญิง
สังกัด
แพร่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กีฬาทางอากาศ
  เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3R เครื่องยนต์เชื้อเพลิง
 กีฬาทางอากาศ
  เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F5D