ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
นพพล    ช้างหล่อ
เพศ
ชาย
สังกัด
เชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กาบัดดี้
  ทีมชาย