ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
สุพัชนันต์    บุญจีน
เพศ
หญิง
สังกัด
เชียงราย
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กอล์ฟ
  ทีมหญิง
 กอล์ฟ
  บุคคลหญิง