ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
อภิรัช    ทรัพย์สมบูรณ์
เพศ
ชาย
สังกัด
พิษณุโลก
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กอล์ฟ
  ทีมชาย
 กอล์ฟ
  บุคคลชาย