ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
พิมพ์ชมพู    ฉายศิลป์รุ่งเรือง
เพศ
หญิง
สังกัด
พิษณุโลก
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กอล์ฟ
  ทีมหญิง
 กอล์ฟ
  บุคคลหญิง