ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
กัญจนา    พูลสวัสดิ์
เพศ
หญิง
สังกัด
กระบี่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กาบัดดี้
  ทีมหญิง
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง