ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
เมธาวี    แก้วปิด
เพศ
หญิง
สังกัด
กระบี่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กาบัดดี้
  ทีมหญิง