ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
ชลดา    ชัยประพันธ์
เพศ
หญิง
สังกัด
กระบี่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กาบัดดี้
  ทีมหญิง
 วู้ดบอล
  แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภทบุคคล ชาย